produkty

produkty-leading

Wykonujemy modernizacje systemów wodorowych w największych polskich elektrowniach i elektrociepłowniach. Nasze instalacje bazują na generatorach wodoru firmy Hydrogenics.

Zapewniamy pomoc w doborze generatorów oraz w projektowaniu instalacji zgodnie ze sztuką budowlaną. Oferowane przez nas usługi są dedykowane głównie do zastosowań przemysłowych takich jak: huty szkła, huty stali, przedsiębiorstwa elektroniczne (półprzewodniki, ogniwa fotowoltaiczne, optyka), chłodzenie generatorów, uwodornianie tłuszczów i olejów.

Działanie generatorów wodoru firmy Hydrogenics Europe opiera się na opatentowanej technologii wykorzystującej polimerową membranę (PEM) pozwalającą na trwałe i szybkie rozdzielenie jonów wodoru i tlenu podczas procesu elektrolizy. Upraszcza to konstrukcję elektrolizera oraz minimalizuje jego rozmiary, a także pozwala na osiągnięcie dużo większych wydajności niż w przypadku tradycyjnych generatorów wodoru.

Gwarancją całkowicie bezpiecznej eksploatacji urządzenia są najwyższe standardy bezpieczeństwa zastosowane w procesie projektowania i produkcji HySTAT™. Wbudowany mikroprocesor z oprogramowaniem opracowanym specjalnie dla HySTAT™ zapewnia całkowicie automatyczną pracę, uruchomienie, zatrzymanie oraz szczegółową diagnostykę.

generator wodoru

Generatory wodoru

Typ: Alkaliczny lub z Membraną wymiany protonów (PEM)
Efektywny i wydajny
Zautomatyzowany, bezobsługowy
Produkcja gazu na miejscu i na żądanie
Ciśnienie 25 bar bez zewnętrznego kompresora
Czystość chemiczna gazu do 99,999%, wolny od CO, CO2 oraz węglowodorów

Elektrolizernie

Typ: Alkaliczny elektrolizer
Efektywny i niezawodny czynnik chłodzący
Produkcja gazu na miejscu i na żądanie
Kompletna instalacja technologiczna
Zautomatyzowany i bezobsługowy system
Wysoki standard bezpieczeństwa