Zapewnienie jakości

ISO 9001:2015

Zakres certyfikacji:

[INTECH Engineering Spółka z o.o.Usługi inżynierskie i doradztwo techniczne, projektowanie i rozwój, produkcja, kompletacja dostaw, dystrybucja, montaż, uruchamianie i serwis w zakresie urządzeń, obiektów i instalacji technologicznych, energetycznych i kogeneracyjnych, urządzeń kontrolnych i pomiarowych, sprzętu techniki bezpieczeństwa oraz wyrobów elektronicznych.

[InTechDoc Spółka z o.o. (dawniej: IWT INTECH Spółka z o.o.)] Usługi inżynierskie i doradztwo techniczne oraz projektowanie i rozwój w zakresie urządzeń, obiektów i instalacji technologicznych, środków transportu i ich wyposażenia.

AQAP 2110:2016

Zakres certyfikacji

[INTECH Engineering Spółka z o.o.] Usługi inżynierskie i doradztwo techniczne, projektowanie i rozwój, produkcja, kompletacja dostaw, dystrybucja, montaż, uruchamianie i serwis w zakresie urządzeń, obiektów i instalacji technologicznych, energetycznych i kogeneracyjnych, urządzeń kontrolnych i pomiarowych, sprzętu techniki bezpieczeństwa oraz wyrobów elektronicznych.

[InTechDoc Spółka z o.o. (dawniej: IWT INTECH Spółka z o.o.)] Usługi inżynierskie i doradztwo techniczne oraz projektowanie i rozwój w zakresie urządzeń, obiektów i instalacji technologicznych, środków transportu i ich wyposażenia, systemów specjalnego przeznaczenia oraz wytwarzanie publikacji technicznych na zamówienie odbiorców lotniczych. Zastosowanie wymagań AS 9100 w wyżej wymienionych dziedzinach.

 

Allied Quality Assurance Publication (AQAP) Dokument określa wymagania dotyczące systemów zapewniania jakości dostawców produkujących wyroby lub dostarczających usługi na potrzeby sił zbrojnych państw członkowskich NATO oraz wytyczne w zakresie funkcjonowania systemu zapewniania jakości dostaw tych wyrobów.

AS9100D

Norma określa wymagania systemu zapewnienia jakości w przemyśle lotniczym (cywilnym i obronnym) oraz w kosmonautyce. Standard jest opracowywany przez Society of Automotive Engineers (SAE) i szeroko stosowany w tym przemyśle. 

ASD Standard S1000D

Został wprowadzony do użytku przez ASD (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe), organizację zrzeszającą przemysł wojskowy i lotniczy w Europie. Sam standard nie jest jednak już używany wyłącznie przez przemysł zbrojeniowy, ale ze względu na swoją przydatność i uniwersalność został zaadaptowany w licznych branżach.  S1000D to standard przygotowywania i przechowywania dokumentacji technicznej stosowany przez firmy i instytucje produkujące zaawansowane produkty wymagające szczegółowej dokumentacji i drobiazgowego planowania.

ATA iSpec 2200

Jest globalnym standardem przemysłu lotniczego dotyczącym zawartości, struktury i zasad wymiany podzespołów elektronicznych samolotów i ich konserwacji oraz informacji dotyczących lotu. Zawiera on wymagania i procedury konserwacji, obsługi układu sterowania i operacji lotniczych. Specyfikacja jest kontrolowana przez stowarzyszenie Linie Lotnicze dla Ameryki (A4A), wcześniej znany jako Air Transport Association of America (ATA) standardem odnoszącym się do większości cywilnych samolotów. Celem iSpec 2200 jest zminimalizowanie kosztów i nakładu pracy operatorów i producentów, poprawa jakości i terminowości informacji oraz ułatwienie klasyfikacji danych.

ASD-STE100 Uproszczony techniczny język angielski

Międzynarodowym językiem w przemyśle lotniczym jest język angielski, dlatego właśnie w tym języku tworzone są dokumentacje techniczne. Jednakże często nie jest on ojczystym językiem dla czytelników owych dokumentacji. Podstawowa znajomość języka angielskiego często nie jest wystarczająca, zwłaszcza przy tak dużej liczbie znaczeń i synonimów, złożone struktury zdań mogą być łatwo mylone i źle zrozumiane. Dlatego został stworzony STE który, zawiera ograniczony i standaryzowany zestaw słów angielskich, minimalizujący problemy językowe. Posiada oficjalną markę STE (Simplified Technical English).