Referencje

"Instytut Wdrożeń Technicznych INTECH, z siedzibą w Gdańsku ul. Jaśkowa Dolina 84, zrealizował w naszym Instytucie na przełomie lat 2003/2004 kompleksowe zadanie inwestycyjne na podstawie wygranego przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przedmiotem zadania była kompletacja i montaż instalacji parowej 1,6 MPa do zasilania stanowisk badawczych oraz budowa stanowiska badawczego skraplacza energetycznego w laboratorium Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji nastąpiło w roku 2004.
Przedsięwzięcie firma zrealizowała zgodnie z założeniami w systemie "pod klucz" - obejmującym etapy procesu inwestycyjnego, polegające na: dostosowaniu do naszych potrzeb dokumentacji projektowej, dostawie urządzeń i materiałów, prefabrykacji i montażu w laboratorium oraz uruchomieniu wszystkich elementów systemu wraz z przeprowadzeniem fachowego szkolenia personelu użytkującego instalację. Powierzone prace firma wykonała kierując się poszukiwaniem optymalnych rozwiązań obniżających koszty projektu jednocześnie podnosząc jego funkcjonalność. Podkreślenia wymaga fakt, że w trakcie realizacji inwestycji firma INTECH musiała rozwiązywać również nietypowe oraz bardzo odpowiedzialne rozwiązania techniczne instalacji. Ze wszystkich tego typu zadań firma wywiązała się w sposób wzorowy, zapewniając utrzymanie wszystkich wymaganych parametrów technicznych instalacji, jak również wysoką jakość, estetykę i staranność wykonawstwa. Podkreślenia wymaga również fakt, że firma INTECH bardzo elastycznie reagowała na wszelkie pojawiające się potrzeby chwili i sugestie Instytutu, jako inwestora.
Stwierdzamy, że INTECH jest firmą solidnie przygotowaną technicznie oraz posiadającą duże doświadczenie w wykonawstwie kompleksowych prac instalacyjno-montażowych w zakresie budowy kotłowni parowych, a także instalacji technicznych i układów automatyki przemysłowej, w tym rozwiązań wymagających spełnienia szczególnie wysokich wymagań. Zrealizowane przez firmę INTECH zadanie oceniamy, jako wzorcowe i polecam ją, jako solidnego i godnego zaufania wykonawcę." 

Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk
prof. Marian Trela, Kierownik Ośrodka Termomechaniki Płynów

 

 

"Na podstawie naszej wieloletniej współpracy z firmą INTECH możemy potwierdzić jej rzetelność i przygotowanie techniczne oraz doświadczenie w wykonawstwie kompleksowych prac instalacyjno-montażowych a także instalacji technicznych i układów automatyki przemysłowej. Zlecane roboty firma wykonała z należytą starannością i przy zachowaniu obowiązującego na terenie Elektrociepłowni rygorystycznego systemu BHP. Wysoko oceniamy naszą współpracę z firmą INTECH i polecamy ją jako solidnego wykonawcę."

Członek Zarządu EDF Wybrzeże S.A.
Krzysztof Świtlik, Dyrektor Techniczny

 

 

"Firma IWT INTECH dostarczyła, nadzorowała montaż elektrolizera na stanowisku, wykonała jego podłączenie w branży elektrycznej i elektronicznej wraz z uruchomieniem i regulacją. Przedstawiciele IWT INTECH uczestniczyli w modernizacji ogólnego systemu wodorowego BOT Elektrowni Bełchatów w zakresie branży AKPiA - wizualizacji procesu technologicznego wodorowni oraz transmisji danych do nadrzędnych systemów monitoringu."

Zakład Wytwarzania Energii Elektrycznej BOT Elektrowni Bełchatów S.A.
Edward Czarzasty, Kierownik

 

 

"Na szczególne podkreślenie zasługuje fachowość, terminowość i rzetelność firmy INTECH jak i fakt elastycznego reagowania na wszelkie pojawiające się potrzeby i sugestie Inwestora. INTECH udowodnił, że jest firmą solidnie przygotowaną technicznie oraz merytorycznie do realizowania takich tematów jak stacje uzdatniania wody basenowej. Zrealizowane (...) zadanie oceniamy wzorowo i rekomendujemy ją jako solidnego i godnego polecenia wykonawcę."

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Gdańskiej
inż. Mariola Bogdanowicz, z-ca Kierownika d/s Administracyjnych

 

 

"Inwestycję wykonano terminowo, zgodnie ze sztuka budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej"

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego
Janusz Wróbel

 

 

"Firma INTECH (...) z Komendą Wojewódzką Policji współpracuje od 2005 r. w zakresie napraw, kalibracji i wzorcowania przenośnych i stacjonarnych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Z wykonywanych prac firma wywiązuje się bez zastrzeżeń, a czynności związane z serwisowaniem przedmiotowych urządzeń odbywają się bezzwłocznie, co pozwala (...) na zachowanie ciągłości pracy." 

Komenda Wojewódzka Policji
insp. Czesław Koszykowski, Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji 

 

 

"Firma INTECH wykonała powierzony zakres prac w sposób wysoce profesjonalny i zgodnie z założonymi terminami. Doświadczenie firmy przy realizacji podobnych zadań było pomocne przy wspólnym rozwiązywaniu problemów technicznych. Niniejszym pragniemy zarekomendować firmę INTECH jako solidnego, profesjonalnego partnera dającego gwarancję wykonania usług najwyższej jakości." 

Echterhoff (ZP Bonduelle, Gniewkowo)
mgr inż. Jarosław Kawa, Członek Zarządu

 

 

"IWT INTECH dał się poznać jako partner solidny, terminowy, potrafiący w sposób elastyczny dostosować się do indywidualnych potrzeb odbiorcy, służący doradztwem na każdym etapie zamówienia. Współpraca przy realizacji w/w przedsięwzięcia przebiegała w sposób wzorowy, tak z kadrą kierowniczą jak i wykonawczą. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić Firmę INTECH, jako fachowego, rzetelnego i godnego zaufania wykonawcę, gwarantującego sprawną i całościową realizację inwestycji." 

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra
Ryszard Wysocki, Główny Inżynier

 

 

"Roboty zostały wykonane w sposób należyty  zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz warunkami technicznymi. Wykonawca dał się poznać jako partner solidny i terminowy gwarantujący sprawną i całościową realizację inwestycji."

Lotos Petrobaltic SA 
Krzysztof Sułecki, Dyrektor ds. Wierceń i Wydobycia Ropy i Gazu