Zarząd Firmy

INTECH Engineering Sp. z o.o.

Prezes Zarządu:
Adam Feldzensztajn  

Prokurenci:
Leszek Pacuła  
Krzysztof Feldzensztajn  
Zbigniew Kozłowski 

 

Instytut Wdrożeń Technicznych INTECH Sp. z o.o.

Zarząd:
Adam Feldzensztajn 
Leszek Pacuła