Zarządy Firm

INTECH Engineering Sp. z o.o.

Prezes Zarządu:
Adam Feldzensztajn  

Prokurenci:
Leszek Pacuła  
Krzysztof Feldzensztajn  
Zbigniew Kozłowski 

 

InTechDoc Sp. z o.o. (dawniej: Instytut Wdrożeń Technicznych INTECH Sp. z o.o.)

Zarząd:
Leszek Pacuła