przetargi aktualne

Przetargi-leading

Wykaz przetargów archiwalnych.

 

Wykaz aktualnych przetargów:

Zapytanie ofertowe nr IE-CBR-17-0802

Data publikacji: 2017-08-30

Numer: IE-CBR-17-0802

Rodzaj: Zapytanie ofertowe

Temat: Dostawa, montaż i uruchomienie 2 (dwóch) suwnic 10t oraz 2 (dwóch) suwnic 16t wraz z przeprowadzeniem odbioru UDT, jak również wykonanie i montaż torów jezdnych (belek podsuwnicowych wraz z szynami) dla ww. suwnic na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego INTECH w Pruszczu Gdańskim firmy INTECH Engineering Spółki z o.o. do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Termin składania ofert: 2017-09-14 16:00

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe nr IE-CBR-17-0801

Data publikacji: 2017-08-02

Numer: IE-CBR-17-0801

Rodzaj: Zapytanie ofertowe

Temat: Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją i rozbudową nieruchomości na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego INTECH w Pruszczu Gdańskim na potrzeby  INTECH Engineering Spółki z o.o. do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działanie 2.1  Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Termin składania ofert: 2017-08-17 15:00

Czytaj więcej...